NGTK_Hà Nội_2016

UBND Thành phố nhận định, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế – xã hội Thủ đô đã đạt được kết quả toàn diện. Tuy kinh tế tăng trưởng không đạt mục tiêu nhưng cao hơn năm trước và cao nhất trong 6 năm trở lại đây, đạt 8,03% (Trong đó: Ngành dịch vụ tăng 8,1%; công nghiệp-xây dựng tăng 8,8%; nông nghiệp tăng 2,21%).

Năm 2016 là năm Hà Nội có số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút vốn đầu tư xã hội cao nhất từ trước đến nay. Vốn đăng ký của các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đạt 423,8 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài là 2,8 tỷ USD (tăng 2,6 lần so với năm 2015). Tổng vốn đầu tư xã hội ước thực hiện đạt 277,95 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015.

Nguồn: Báo Lao động Thủ đô

Chi tiết điều kiện tự nhiên và  tình hình kinh tế – xã hội theo Quận huyện của tp. Hà Nội từ năm 2010 – 2016 xem link sau: Bấm vào đây để xem

Sidebar