NGTK_TP.Hồ Chí Minh_2016

Năm 2016, năm khởi đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016-2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 là cơ sở và động lực cho việc thực hiện các Chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố, kích thích tinh thần khởi nghiệp lan tỏa trong xã hội. Kinh tế – xã hội Thành phố năm qua diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Giá cả hàng hoá thế giới vẫn ở mức thấp, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới có nhiều biến động. Trong nước ngoài những thành tựu đạt được như kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, song vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, bảo lũ và sự cố ô nhiễm môi trường ở bốn tỉnh miền Trung. Tất cả đã ảnh hưởng đến kinh tế cả nước nói chung và Thành phố nói riêng.

Chi tiết thống kê tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh các năm 2010, 2011, 2014, 2015 và 2016 xem link dưới đây:

Tải văn bản tại đây

Sidebar