2017 Tháng Mười Một

Thêm/bớt chỉ tiêu phân tích như nào?

Sau khi bóc tách đơn hàng, khách hàng có yêu cầu thêm bớt chỉ tiêu thì thao thác thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Click vào chức năng của đơn hàng cần thực hiện, mục này sẽ xổ ra nhiều tính năng để lựa chọn. Bạn click vào “yêu cầu” Bước 2:… đọc thêm »

Sửa tên vị trí quan trắc sau khi bóc tách đơn hàng?

Sau khi quan trắc về, vị trí quan trắc so với bóc tách ban đầu có sự thay đổi. Vậy làm thế nào để sửa tên vị trí quan trắc? Bước 1: Vào tab “khách hàng”, chọn tên khách hàng cần chỉnh sửa vị trí quan trắc -> click vào “”địa điểm” -> vị trí… đọc thêm »

NGTK_TP.Hồ Chí Minh_2016

Năm 2016, năm khởi đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016-2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 là cơ sở và động lực cho việc thực hiện các Chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố, kích thích tinh thần khởi nghiệp lan tỏa trong… đọc thêm »

NGTK_Hà Nội_2016

UBND Thành phố nhận định, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế – xã hội Thủ đô đã đạt được kết quả toàn diện. Tuy kinh tế tăng trưởng không… đọc thêm »

Sidebar