2017 Tháng Mười Hai

Các bạn tư vấn môi trường cần lưu ý thay đổi căn cứ thực hiện trong báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ

Trong quá trình làm lại biểu mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho các đơn vị dùng phần mềm XaLab nhận thấy mục “căn cứ thực hiện” nhiều đơn vị gửi form mẫu cho mình thì không chỉnh sửa cập nhật thông tư mới. Điều này là một ‘LỖI SAI’ nhiều bạn… đọc thêm »

Các thông tin quan trắc của quý trước và quý sau của cùng một công ty giống nhau, tôi có cần phải bóc tách lại không?

Bạn “KHÔNG’ cần phải bóc tách lại mà chỉ cần dùng tao thác ‘COPY’ đơn hàng rồi chỉnh sửa ngày quan trắc, ngày trả kết quả. Lưu ý, nhớ tích vào ô “áp cho tất cả các yêu cầu”. Trong trường hợp, một số vị trí lấy mẫu có thay đổi về thông số quan… đọc thêm »

QRcode và phiếu trả kết quả có liên quan đến nhau không?

QRcode – truy xuất nguồn gốc Để giúp khách hàng tin tưởng và yên tâm sử dụng sản phẩm của mình, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm sạch đã nhận thức rõ việc cần phải minh bạch thông tin và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm là… đọc thêm »

Phân quyền sử dụng trong phần mềm như nào?

Phần mềm XaLab là một phần mềm hệ thống xuyên suốt theo quy trình của phòng thí nghiệm. Phần mềm chia người dùng thành các nhóm sau: Quản trị: Đây là tài khoản cao nhất. Có thể làm tất cả các tính năng của phần mềm Quản lý: Tài khoản này có tất cả các… đọc thêm »

Hướng dẫn sử dụng phần mềm XaLab

tài liệu này được viết lần đầu nên sẽ cần phải cập nhật thương xuyên. Ngoài ra, rất mong các bạn đọc có thể góp ý cách trình bày của tài liệu để cuốn sách này hữu ích cho các bạn dùng phần mềm. Xem tài liệu tại đây Trân trọng cảm ơn. Nhóm phát… đọc thêm »

Tạo cột Cmax đối với các quy chuẩn có các hệ số Kq, Kp hay Kf có được phần mềm hỗ trợ tính tự động không?

Đối với các quy chuẩn như QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT…thì tùy thuộc vào các yếu tố như lưu lượng thải, vùng thải thì áp dụng hệ số Kq, Kp hay Kf khác nhau. Phần mềm đã tạo công thức để người dùng có thể tạo cột Cmax theo các hệ số tham chiếu. Cách làm… đọc thêm »

Sidebar