2018 Tháng Hai

Thông báo cho nhân viên công việc trong tương lai

Câu hỏi: Chị ơi, trường hợp em tạo đơn hàng A quan trắc ngày 24/2 tới, nhưng khi tạo xong em chuyển chế đọ sang quan trắc thì những người liên quan của đơn hàng sẽ đều nhận được thông báo là đơn hàng A đã chuyển sang trạng thái quan trắc. Nhưng nếu mà… đọc thêm »

Sidebar