2018 Tháng Mười

Cài lịch quan trắc cho khách hàng quan trắc

Theo dõi và chăm sóc khách hàng thường xuyên là công việc quan trọng đối với một nhân viên kinh doanh nói riêng và của một đơn vị quan trắc nói chung. Để chủ động sắp xếp lịch quan trắc cho các đơn vị trong những tháng cao điểm như tháng 1, tháng 3, tháng… đọc thêm »

Hướng dẫn input file excel chứa kết quả vào phần mềm

Không ngừng nâng cao các tính năng và thuận tiện cho người dùng. XaLab hiện nay đã đưa tinh năng input file excel chưa kết quả vào phần mềm. Để thực hiện tính năng này các anh/chị thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Chọn Ngày quan trắc hoặc Ngày nhận mẫu hoặc Mã mẫu,… đọc thêm »

Sidebar