2020 Tháng Ba

Hướng dẫn sử dụng tính năng mẻ thử nghiệm

Như bài viết trước có nhắc đến tính ưu việt của mẻ thử nghiệm, bài viết này nhóm XaLab sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng của mẻ thử nghiệm. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Click vào tab “mẻ thử nghiệm” để ra giao diện của mẻ. Sau đó click… đọc thêm »

Mẻ thử nghiệm

Các bạn phòng thí nghiệm sẽ phân tích theo mẻ thử nghiệm và quản lý các mẫu theo mẻ làm vì liên quan đến mẫu trắng, mẫu thử, mẫu lặp…Sau nhiều trao đổi giữa các chuyên gia và đóng góp ý kiến của các nhiều bạn phân tích thì mẻ thử nghiệm đã được phần… đọc thêm »

Sidebar