ÁP DỤNG MÁY QUÉT MÃ VẠCH ĐỂ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thì việc kiểm soát thiết bị tập trung vào bốn nội dung chính là: Sử dụng thiết bị; bảo trì thiết bị; kiểm tra thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị. Tất cả các nội dung này đã được đưa vào phần mềm Xalab

Một trong những cải tiến trong quản lý thiết bị trên phần mềm XaLab là ứng dụng dùng máy quét mã vạch để thao tác xuất/nhập kho dễ dàng hơn. Và tiến tới, đơn vị nào có nhu cầu quét mã mẫu hay mã đơn hàng giống trong các bệnh viện/siêu thị thì liên hệ với XaLab để thực hiện.

Các bước thực hiện:

B1: Bạn vào Cài đặt -> Cài đặt Mã thiết bị

B2: Có 2 cách để in tem mã hóa thiết bị:

+ C1: Nhấn vào Xuất tem mã hóa, phần mềm tự động in tất cả các mã thiết bị cùng với tem mã hóa của thiết bị đó

+ C2: Ấn vào mục In ấn -> Tem mã hóa thiết bị trên từng mã thiết bị để in tem của riêng thiết bị đó.

B3: Bạn in tem mã hóa và dán vào thiết bị tương ứng

B4: Vào mục Xuất (hoặc Nhập) kho trong tab Thiết bị

B5:  Bạn để con trỏ chuột vào ô Mã vạch thiết bị, sau đó dùng máy quét để quét tem mã hóa trên thiết bị cần Xuất (hoặc Nhập) kho. Nếu thành công, phần mềm sẽ tự động thêm mã thiết bị vào dưới bảng.

Lưu ý: Trong trường hợp máy quét không nhận dạng được tem mã hóa, bạn nhập thủ công số có ở trên tem mã hóa vào ô Mã vạch thiết bị và ấn nút Enter trên bàn phím. Phần mềm cũng sẽ tự động thêm mã thiết bị vào dưới bảng.

Chi tiết sử dụng máy quét mã vạch vui lòng xem tại đây

Link hướng dẫn sử dụng quản lý thiết bị vui lòng xem tại đây.

Sidebar