Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia và cấp tỉnh giai đoạn 2010 – 2015

Một phần không thể thiếu đối với các bạn viết báo cáo Quan trắc môi trường là mục điều kiện kinh tế – xã hội các tỉnh/thành phố. Để nhận file 42/63 báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh giai đoạn 2010 – 2015, xin mời các bạn đăng ký theo mẫu sau để chúng tôi gửi file

[contact-form][contact-field label=”Tên” type=”name” required=”1″][contact-field label=”Thư điện tử” type=”email” required=”1″][contact-field label=”Tên công ty” type=”url”][contact-field label=”Tin nhắn” type=”textarea”][/contact-form]

Báo cáo cũ hơn, các bạn có thể tham khảo link dưới đây:

http://quantracmoitruong.gov.vn/VN/BAOCAO_List/tabid/355/language/vi-VN/cat/176/language/vi-VN/Default.aspx

Sidebar