Các bước để hoàn thành phiếu trả kết quả hoặc một báo cáo quan trắc?

Để hoàn thành phiếu trả kết quả hoặc một báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43 để trả khách hàng thì cần phải tạo 1 đơn hàng (một đơn hàng chính là một đợt quan trắc cho một công ty). Để tạo 1 đơn hàng, các bước thực hiện sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nhập thông tin khách hàng ở tab “khách hàng”: Thông tin chung khách hàng, người liên hệ, địa điểm quan trắc

Lưu ý: – Đối với đơn hàng của khách hàng cũ (đã có thông tin khách hàng trên phần mềm) thì bỏ qua bước này. 

– Thông tin Khách hàng cần phải nhập chính xác để lúc in kết quả không bị sai. Và thông tin bắt buộc phải nhập là Tên khách hàng, mã cơ quan và địa chỉ.

Bước 2: Tạo đơn hàng ở tab “Đơn hàng”. Đây là bước quan trọng nhất để hoàn thiện gửi khách hàng sản phẩm

Đầu tiên, phải tạo thông tin đơn hàng (xem hình 1 và hình 2)

Tiếp theo bóc tách khối lượng công việc của đơn hàng quan trắc/gửi mẫu (xem hình 3 và 4). Để thao tác nhanh mục bóc tách này có thể cài đặt template sẵn và bước này sẽ chỉ cần chọn template áp dụng. Xem hướng dẫn sử dụng tính năng template ở đây.

Tiếp nữa là áp quy chuẩn cho đơn hàng này theo danh mục quy chuẩn đã được cài đặt (xem hình5, 6,7 và 8)

Tiếp tục là nhập kết quả phân tích và phê duyệt kết quả (xem hình 9 và 10)

Cuối cùng là in phiếu kết quả và báo cáo ở mục “in ấn” (xem hình 11)

Diễn giải chi tiết xin xem link sau: http://docs.xalab.vn/huong-dan-su-dung-phan-mem-xalab/

Sidebar