Các chi nhánh cùng dùng chung phần mềm XaLab của đơn vị chính không?

Phần mềm XaLab hoạt động theo 2 phiên bản online và On-Premise (bản cài trên máy chủ cửa đơn vị) do đó nếu đơn vị chính dùng bản online thì các chi nhánh có thể cùng dùng chung phần mềm với phân quyền khác nhau. Tùy từng hoạt động của công ty, XaLab sẽ tư vấn phù hợp nhất có thể với cấu trúc hiện có của phần mềm.

Hiện tại, XaLab có tư vấn công ty EJC – Bắc Giang sử bản online cho 11 chi nhánh và 1 công ty con chuyên phân tích/thử nghiêm có chứng nhận VIMCERT như sau:

  • Mỗi chi nhánh sẽ có 1 tài khoản với vai trò là nhân viên bán hàng có nhiệm vụ: Bóc tách khối lượng công việc khách hàng yêu cầu, lập báo giá, in báo cáo và phiếu kết quả khi đơn hàng được chuyển trạng thái sang trả kết quả. Các chi nhánh chỉ được phép xem thông tin chi nhánh mình, không có quyền can thiệp vào kết quả phân tích.
  • Công ty con chuyên phân tích/thử nghiệm có nhiều vai trò khác nhau từ nhân viên lấy mẫu, nhân viên phân tích, quản lý, quản trị phần mềm quản lý phòng thí nghiệm này.

Sidebar