Các tính năng ưu việt mà Xalab mang lại cho khách hàng là gì?

Phần mềm XaLab được xây dựng trên nền tảng là sự thấu hiểu các công việc hàng ngày ở phòng thí nghiệm. Tất cả các công việc từ nhận mẫu, đi quan trắc, phân tích và trả kết quả… đều được phần mềm hỗ trợ để hoàn thành tốt nhất. So với các phần mềm quản lý phòng thí nghiệm hiện nay tại Việt Nam thì Xalab tự tin đây là phần mềm hỗ trợ tối ưu nhất tại thời điểm hiện tại.

1. Quản lý
– Quản lý nhân sự, theo dõi lịch công tác làm việc từng cá nhân
– Quản lý thiết bị hóa chất – vật tư tiêu hao
– Quản lý khách hàng
– Quản lý hợp đồng theo khách hàng
– Phân quyền người dùng
2. Chuyên sâu về kỹ thuật trong phòng thí nghiệm
– Tự động mã hóa mẫu phân tích/thử nghiệm giống như tại các bệnh viện đang làm thay vì phải mã hóa mẫu bằng tay như hiện nay
– Tự động áp quy chuẩn cho phép theo loại mẫu
– 100% mẫu phiếu trả kết quả đúng theo quy định của đơn vị
– Tránh sao xót nhập liệu từ phiếu trả kết quả vào báo cáo môi trường lao động theo Nghị định 44 và báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43-BTNMT??? Đặc biệt điền đẩy đủ thông tin theo quy định ở 2 loại bào cáo này (100% theo form báo cáo MTLĐ và 80% báo cáo QTMT). Tương lai, phần mềm sẽ nâng cấp hỗ trợ điền 95% báo cáo QTMT – chỉ còn phần đánh giá nhận xét cần yếu tố con người thực hiện
– Kèm QR code để tạo tin tưởng cho khách hàng có thể kiểm tra kiểm tra kết quả đó là duy nhất và tạo tin tưởng về kết quả do đơn vị mình phân tích. Đặc biệt thông qua QR code, đơn vị có thể quảng bá dịch vụ.
– Cảnh báo kết quả thông số phân tích vượt quy chuẩn hay ngoài giới hạn của phương pháp thử
– Chỉ nhập kết quả thô đầu vào, tự động tính toán ra kết quả cuối cùng đưa vào phiếu trả kết quả, tự động làm tròn sau dấu phẩy theo mong muốn
– Tự động báo giá quan trắc/thử nghiệm
–  Tự động in phiếu yêu cầu thử nghiệm theo biểu mẫu
– Cảnh báo thiết bị đến kỳ hiệu chuẩn
– Quản lý xuất nhập kho hóa chât

 

Sidebar