Cài lịch quan trắc cho khách hàng quan trắc

Theo dõi và chăm sóc khách hàng thường xuyên là công việc quan trọng đối với một nhân viên kinh doanh nói riêng và của một đơn vị quan trắc nói chung. Để chủ động sắp xếp lịch quan trắc cho các đơn vị trong những tháng cao điểm như tháng 1, tháng 3, tháng 6, tháng 9 hay tháng 12 thì việc hiển thị nhắc việc này là rất cần thiết.

Nhận thấy nhu cầu này, phần mềm XaLab đã đưa vào tính năng cài đặt lịch quan trắc. Dựa vào lịch này, phần mềm sẽ nhắc cho bộ phận liên quan như nhân viên kinh doanh biết trước lịch quan trắc trước 15 ngày để chủ động liên hệ với khách hàng đưa ra lịch quan trắc chính xác nhất có thể. Hiện nay, chúng tôi đang lập trình để kết nối tự động đến google calender để thuận tiện hơn cho ngời dùng.

File hướng dẫn cài đặt lịch quan trắc xem tại đây.

Do trong quá trình nâng cấp các tính năng, rất mong nhận được sự đóng góp của các đơn vị dùng phần mềm. Ý kiến đóng góp

 

Sidebar