Không phân loại

Hướng dẫn sử dụng tính năng mẻ thử nghiệm

Như bài viết trước có nhắc đến tính ưu việt của mẻ thử nghiệm, bài viết này nhóm XaLab sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng của mẻ thử nghiệm. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Click vào tab “mẻ thử nghiệm” để ra giao diện của mẻ. Sau đó click… đọc thêm »

Mẻ thử nghiệm

Các bạn phòng thí nghiệm sẽ phân tích theo mẻ thử nghiệm và quản lý các mẫu theo mẻ làm vì liên quan đến mẫu trắng, mẫu thử, mẫu lặp…Sau nhiều trao đổi giữa các chuyên gia và đóng góp ý kiến của các nhiều bạn phân tích thì mẻ thử nghiệm đã được phần… đọc thêm »

Hướng dẫn tạo template cho bóc tách

Thay vì chọn từng chỉ tiêu trong quá trình bóc tách như trước đây, XaLab đã cải tiến bằng cách các đơn vị dùng phần mềm tạo các template trước. Do đó, việc bóc tách bây giờ chỉ cần chọn template là ra các chỉ tiêu mong muốn. Các tạo template và sử dụng như… đọc thêm »

Quản lý thiết bị và hóa chất

Một trong những câu hỏi chúng tôi nhận được là phần mềm XaLab có thể quản lý hóa chất và thiết bị không? Vâng, chính vì nhận biết được vấn đề quản lý hóa chất và thiết bị hay còn gọi là quản lý kho là một một vấn đề hiện đang gặp nhiều khó… đọc thêm »

Các thông tin quan trắc của quý trước và quý sau của cùng một công ty giống nhau, tôi có cần phải bóc tách lại không?

Bạn “KHÔNG’ cần phải bóc tách lại mà chỉ cần dùng tao thác ‘COPY’ đơn hàng rồi chỉnh sửa ngày quan trắc, ngày trả kết quả. Lưu ý, nhớ tích vào ô “áp cho tất cả các yêu cầu”. Trong trường hợp, một số vị trí lấy mẫu có thay đổi về thông số quan… đọc thêm »

Sidebar