Hướng dẫn sử dụng XaLab

ÁP DỤNG MÁY QUÉT MÃ VẠCH ĐỂ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thì việc kiểm soát thiết bị tập trung vào bốn nội dung chính là: Sử dụng thiết bị; bảo trì thiết bị; kiểm tra thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị. Tất cả các nội dung này đã được đưa vào phần mềm Xalab Một trong những… đọc thêm »

Cài lịch quan trắc cho khách hàng quan trắc

Theo dõi và chăm sóc khách hàng thường xuyên là công việc quan trọng đối với một nhân viên kinh doanh nói riêng và của một đơn vị quan trắc nói chung. Để chủ động sắp xếp lịch quan trắc cho các đơn vị trong những tháng cao điểm như tháng 1, tháng 3, tháng… đọc thêm »

Hướng dẫn input file excel chứa kết quả vào phần mềm

Không ngừng nâng cao các tính năng và thuận tiện cho người dùng. XaLab hiện nay đã đưa tinh năng input file excel chưa kết quả vào phần mềm. Để thực hiện tính năng này các anh/chị thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Chọn Ngày quan trắc hoặc Ngày nhận mẫu hoặc Mã mẫu,… đọc thêm »

Một đơn hàng có nhiều vị trị, mỗi vị trí có yêu cầu có áp một quy chuẩn khác nhau thì phần mềm XaLab có giải quyết được không?

XALAB CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TRƯỜNG HỢP NÀY Phần mềm XaLab ban đầu thiết kế là một yêu cầu phải chọn 1 quy chuẩn nhưng sau khi đưa vào thực tế thì nhiều đơn hàng có cùng 1 loại mẫu thì đều áp cùng 1 quy chuẩn nên đã cải tiến cho hợp với hiện… đọc thêm »

Hướng dẫn nhập định mức trên phần mềm

Để ứng dụng tính năng nhập định mức cần thao tác 4 bước như sau: Bước 1: Nhập các trường thông tin liên quan đến định mức như danh sách thiết bị, dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ phân tích và hóa chất (hay còn gọi là vật tư tiêu hao) Bước 2: Tạo tên… đọc thêm »

Thêm chỉ tiêu trong phần cài đặt

Để cài đặt thêm chỉ tiêu các thao tác thực hiện là: Bước 1: Vào cài đặt -> chỉ tiêu phân tích Bước 2: Click nút thêm để thêm chỉ tiêu. Xuất hiện một bảng như bên dưới đây để điền thông tin  

Sidebar