Phần mềm XaLab

Thêm chỉ tiêu trong phần cài đặt

Để cài đặt thêm chỉ tiêu các thao tác thực hiện là: Bước 1: Vào cài đặt -> chỉ tiêu phân tích Bước 2: Click nút thêm để thêm chỉ tiêu. Xuất hiện một bảng như bên dưới đây để điền thông tin  

QUẢN LÝ GIAO MẪU NỘI BỘ TRÊN PHẦN MỀM XALAB

XaLab không ngừng nâng cao các tính năng nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công lặp lại đó là mong muốn của chúng tôi. Hiện nay, các tính năng phục vụ cho việc xuất kết quả, in báo cáo cơ bản hoàn thiện nên Xalab đang tập trung sâu hơn vào quản lý nội… đọc thêm »

Sidebar