Tài liệu phòng thí nghiệm

ÁP DỤNG MÁY QUÉT MÃ VẠCH ĐỂ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thì việc kiểm soát thiết bị tập trung vào bốn nội dung chính là: Sử dụng thiết bị; bảo trì thiết bị; kiểm tra thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị. Tất cả các nội dung này đã được đưa vào phần mềm Xalab Một trong những… đọc thêm »

Hướng dẫn sử dụng tab kết quả

Trong quá trình phát triển phần mềm XaLab không ngừng nâng cấp các tính năng sao cho thuận tiện nhất với người sử dụng. Theo đề xuất của nhiều bạn dùng thì phần nhập kết quả thay vì nhập theo đơn hàng thì cán bộ phân tích có thể nhập theo khoảng thời gian nhận… đọc thêm »

Thông báo cho nhân viên công việc trong tương lai

Câu hỏi: Chị ơi, trường hợp em tạo đơn hàng A quan trắc ngày 24/2 tới, nhưng khi tạo xong em chuyển chế đọ sang quan trắc thì những người liên quan của đơn hàng sẽ đều nhận được thông báo là đơn hàng A đã chuyển sang trạng thái quan trắc. Nhưng nếu mà… đọc thêm »

XaLab có hỗ trợ làm 3 lần đo cho một vị trí quan trắc khí thải không?

Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 thì đối với mẫu khí thải phải được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế. Cơ sở phải vận hành hoạt động ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu. Số lượng trong 01 lần quan trắc: tối thiểu là 03… đọc thêm »

Sidebar