Tài liệu tham khảo khác

Hướng dẫn Môi trường – Sức khỏe – An toàn (EHS)

Để làm an toàn lao động thì bên cạnh lý thuyết về mảng này thì các bạn cần phải hiểu về quy trình, công nghệ, ảnh hưởng môi trường của doanh nghiệp. Với mong muốn đó, Chương trình tư vấn của IFC tại Đông Á – Thái Bình Dương đã phát hành tài liệu Hướng… đọc thêm »

Sidebar