Có nên tích hợp biên bản thử nghiệm và QA/QC trên phần mềm không?

QA/QC và biên bản thử nghiệm là một phần không thể thiếu ở các phòng thí nghiệm, vấn đề đã được quy định trong ISO 17025 và Thông tư 24/2017/BTNMT về hoạt động quan trắc. Vậy câu hỏi đặt ra là có nên tích hợp biên bản tử nghiệm và QA/QC trên phần mềm XaLab không?

Câu hỏi này đã được nhiều đơn vị đang dùng phần mềm đặt ra cho đội ngũ làm phần mềm XaLab và sau khi nghiên cứu kỹ quy định trong ISO 17025 và Thông tư 24/2017/BTNMT đã quyết định sẽ đưa phần này vào phần mềm.

Để việc đưa vào đúng và đủ yêu cầu rất cần sự góp ý của các đơn vị về phân tích để tính năng này đưa vào hiệu quả nhất có thể. Mục đích của QAQC và biên bản thử nghiệm trên phần mềm là:

1. Giúp cán bộ quản lý có thể phê duyệt kết quả trực tiếp trên phần mềm, nếu được phê duyệt thì tự động điền vào ô kết quả để xuất ra phiếu thông qua biên bản thử nghiệm được input vào phần mềm.

2. Tính toán và cảnh báo theo quy định như độ chum có đạt không, kết quả phân tích có trong giới hạn của báo cáo (trong giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích hoặc thiết bị đo)

3. Các bạn phân tích không cần điền mã mẫu vào biên bản thử nghiệm do khi xuất file ra đã được phần mềm tự động điền

4. Lưu trữ được biên bản thử nghiệm điện tử. Sau này có thể tra cứu nhanh khi cần xem xét lại. Biên bản này có thể xuất dựa theo đơn hàng phân tích hoặc theo mẻ phân tích để lưu bản cứng.

Đề xuất của chúng tôi như sau:

  • Vì mỗi chỉ tiêu hoặc nhiều chỉ tiêu sẽ có một công thức tính toán ra kết quả cuối cùng. Do đó, các đơn vị cần cài đặt công thức để áp dụng cho phân tích từng chỉ tiêu.
  • Giao diện dự kiến của phần QAQC và biên bản thử nghiệm như sau:
  • Sau khi lọc sẽ hiện thị ra 2 nhóm: Nhóm thứ nhất đảm bảo chất lượng trong phòng thí nghiệm (phân tích theo mẻ), nhóm thứ 2 đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc (theo từng đợt quan trắc). Giao diện của biên bản thử nghiệm kèm QAQC trên phần mềm và trên excel xuất ra như sau:

Sidebar