Góp ý nội dung Chương 4: Kết quả QA/QC trong báo cáo Quan trắc Môi trường xuất ra từ phần mềm XaLab

Làm phần mềm Xalab, mình nhận thấy nhiều đơn vị làm chương 4 của báo cáo Quan trắc Môi trường theo Thông tư 43 còn sơ sài, chưa đúng như Quy định của Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với băn khoăn làm sao phần mềm XaLab có thể hỗ trợ người dùng làm được Chương này nên nhóm phát triển phần mềm đã tìm hiểu các quy định và công thức tính toán liên quan.

Trước khi thực hiện đưa vào phần mềm, để chắc chắn nhóm rất muốn có thêm ý kiến đóng góp về Chương này làm trong lĩnh vực Quan trắc. Nhóm dự định sẽ làm Chương 4 như hình bên dưới và biên bản lấy mẫu QC như hướng dẫn trong Thông tư24/2017/TT-BTNMT.

Mọi ý kiến đóng góp ý kiến các bạn có thể comment trực tiếp bên dưới tin này hoặc gửi về hồm thư: xalab.vn@gmail.com

 

Trân trọng cảm ơn

Sidebar