Hướng dẫn input file excel chứa kết quả vào phần mềm

Không ngừng nâng cao các tính năng và thuận tiện cho người dùng. XaLab hiện nay đã đưa tinh năng input file excel chưa kết quả vào phần mềm.

Để thực hiện tính năng này các anh/chị thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Chọn Ngày quan trắc hoặc Ngày nhận mẫu hoặc Mã mẫu, bấm Hiện kết quả và Xuất Excel

Bước 2: Nhập kết quả vào file excel được xuất ra từ phần mềm

Để chỉnh sửa file excel, nhập kết quả vào ô nào thì phải xoá các chữ ô đó đi, trường hợp trước đó đã lưu kết quả và muốn xoá đi thì nhập dấu cách.

Có 3 ô để nhập dữ liệu theo lần lượt là “Tiền tố”, “Kết quả” và “Mã mẫu phụ”

Chọn “Choose File” ở dòng “Nhập kết quả từ file excel” rồi chọn “Lưu kết quả từ file excel”. Các kết quả có sự thay đổi và chưa được duyệt thì sẽ được cập nhật. Sau khi lưu dữ liệu xong thì sẽ hiện số lượng chỉ tiêu đã được lưu thành công và bảng kết quả bên dưới để người dùng kiểm tra lại.

Lưu ý: Tuyệt đối không sửa, xoá sheet RawData.

Chi tiết xin mời xem file này

Sidebar