Hướng dẫn nhập định mức trên phần mềm

Để ứng dụng tính năng nhập định mức cần thao tác 4 bước như sau:

Bước 1: Nhập các trường thông tin liên quan đến định mức như danh sách thiết bị, dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ phân tích và hóa chất (hay còn gọi là vật tư tiêu hao)

Bước 2: Tạo tên bảng định mức và tên chỉ tiêu cần nhập định mức

Bước 3: Nhập các trường thông tin định mức cho 1 chỉ tiêu như: Dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ phân tích, thiết bị phân tích, thiết bị lấy mẫu, vật tư phân tích, vật tư lấy mẫu, nhân công phòng thí nghiệm, nhân công hiện trường

Bước 4: Xuất file thống kê định mức.

Chi tiết xem hình ảnh bên dưới

Sidebar