Hướng dẫn sử dụng phần mềm XaLab

tài liệu này được viết lần đầu nên sẽ cần phải cập nhật thương xuyên. Ngoài ra, rất mong các bạn đọc có thể góp ý cách trình bày của tài liệu để cuốn sách này hữu ích cho các bạn dùng phần mềm.

Xem tài liệu tại đây

Trân trọng cảm ơn.

Nhóm phát triển phần mềm

Sidebar