Hướng dẫn sử dụng quản lý thiết bị trên phần mềm XaLab – phần 2

Bài trước đã hướng dẫn một phần của quản lý thiết bị, trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào mục xuất nhập kho thiết bị quan trắc. Bài viết trước vui lòng đọc tại đây Phần tiếp theo này khuyến khích các đơn vị mua máy đọc barcode hoặc Qrcode để thao tác người dùng thuận tiện hơn

  1. XUẤT KHO

Để xuất kho thiết bị các bạn thực hiện tao tác sau:

Bước 1: Click nút “thêm” để tạo thông tin của đợt xuất kho này

Bước 2: Ra ngoài giao diện để in file

2. NHẬP KHO: Thao tác nhập kho tương tự như xuất kho

Chi tiết hướng dẫn sử dụng của phần quản lý thiết bị vui lòng xem tải file này

Sidebar