Hướng dẫn sử dụng tab kết quả

Trong quá trình phát triển phần mềm XaLab không ngừng nâng cấp các tính năng sao cho thuận tiện nhất với người sử dụng. Theo đề xuất của nhiều bạn dùng thì phần nhập kết quả thay vì nhập theo đơn hàng thì cán bộ phân tích có thể nhập theo khoảng thời gian nhận mẫu/quan trắc vì nhân viên phân tích thường làm theo lô, theo đợt. Chính vì vậy, tab “kết quả” được ra đời. Để sử dụng tab này, các bạn đọc kỹ hướng dẫn sau:

Bước 1: Cách chọn hiện thị thông tin kết quả cần nhập theo ngày quan trắc hoặc ngày nhận mẫu hay nhập mã mẫu

Bước 2: Nhập kết quả theo chỉ tiêu.

Lưu ý:  -Ở tab này đã được phân quyền sử dụng. Nhân viên phân tích/ nhân viên liên lạc với thầu phụ được cài đặt mặc định sẽ chỉ được nhập kết quả chỉ tiêu được phân công, nhân viên nhận mẫu chỉ được điền ngày nhận mẫu.

– Nếu ở phần cài đặt chưa được phân công thì trong phân công/kết quả phân tích cần chọn nhân viên được phân tích phù hợp (bao gồm cả ở dòng số lần)

 

 

 

 

Sidebar