Hướng dẫn sử dụng tính năng mẻ thử nghiệm

Như bài viết trước có nhắc đến tính ưu việt của mẻ thử nghiệm, bài viết này nhóm XaLab sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng của mẻ thử nghiệm. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Click vào tab “mẻ thử nghiệm” để ra giao diện của mẻ. Sau đó click nút “thêm” để tạo thông tin của 1 mẻ mới. Sau khi tạo xong thì phần mềm sẽ mã hóa mẻ thử nghiệm để thuận tiện cho truy cập dữ liệu này. Mã hóa sẽ chạy theo tháng và được xuất ra file excel và file word. VD: ngày phân tích là 11/3/2020, từ ngày 1/3 đến ngày 10/3 đã có 20 mẻ được tạo thì mẻ này sẽ có mã là 2020.03.21

Bước 2: Chọn hóa chất và thiết bị sử dụng cho mẻ này

Bước 3: Chọn các yêu cầu thuộc mẻ thử nghiệm này. Để chọn thì vào phần chức năng của mẻ vừa tạo click cụm từ “danh sách mã mẫu”. Sau khi vào thì sẽ chọn theo ngày nhận mẫu và phương pháp sử dụng trong mẻ này. Lưu ý là có thể chọn nhiều phương pháp sử dụng trong 1 mẻ bằng cách lặp lại thao tác vừa rồi

Bước 4: Vào phần in ấn xuất file excel để nhập liệu kết quả. Sau khi nhập liệu xong sẽ input lên phần mềm. Với một số đơn vị thì nhập trực tiếp kết quả chạy từ máy phân tích thì sẽ bỏ qua bước này

Bước 5: Input file lên phần mềm. Có 2 dạng input 1 là input file excel xuất ra từ XaLab dược phân tích viên điền kết quả vào, dạng thứ 2 là nhập file từ máy phân tích để lấy kết quả tự động hoặc các file scan biên bản thử nghiệm gốc. Tính năng lấy kết quả tự động từ máy phân tích vui lòng liên hệ với Xalab vì phải lập trình riêng cho từng thiết bị

Bước 6: Chuyển trạng thái của mẻ ở trong phần chức năng

Bước 7: Khi cần xem lại file đã upload lên phần mềm thì vào mục chức năng -> nhập kết quả từ máy phân tích -> click biểu tượng đồng hồ để xem lịch sử input file và tải file về

Ngoài ra, một số đơn vị có đề nghị lập trình riêng theo form biên bản thử nghiệm gốc theo phương pháp. Tính năng này nhằm mục đích là khi tạo mẻ thử nghiệm theo phương pháp nào thì tự động in ra biên bản thử nghiệm gốc có kèm các thông tin như mã yêu cầu để thuận tiện cho các bạn phân tích viên.

Trong quá trình sử dụng có chỗ nào chưa hiểu vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Sidebar