Hướng dẫn tạo template cho bóc tách

Thay vì chọn từng chỉ tiêu trong quá trình bóc tách như trước đây, XaLab đã cải tiến bằng cách các đơn vị dùng phần mềm tạo các template trước. Do đó, việc bóc tách bây giờ chỉ cần chọn template là ra các chỉ tiêu mong muốn. Các tạo template và sử dụng như ảnh hướng dẫn dưới đây:

Ảnh 1: Vào thư mục template trong cài đặt để tạo
Ảnh 2: Tạo các template mong muốn phù hợp với từng đơn vị
Ảnh 3: hướng dẫn chi tiết cách tạo 1 template
Ảnh 4: hướng dẫn sử dụng template trong bóc tách
Sidebar