Phần mềm XaLab có cảnh báo thiết bị đến kỳ hiệu chuẩn không?

Với mong muốn tích hợp những vấn đề liên quan đến phòng thí nghiệm vào một phần mềm, XaLab đã đưa tính năng cảnh bảo thiết bị đến kỳ hiệu chuẩn để quản lý thiết bị được dễ dàng hơn. Để thực hiện tính năng này cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt thiết bị trong phần cài đặt

Khi vào mục cài đặt trong phần mềm, các bạn cần lưu ý các mục liệu quan đến thiết bị bao gồm các hạng mục sau: Nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp (bên bán) thiết bị, đơn vị hiệu chuẩn, nhóm thiết bị và thiết bị phân tích/quan trắc. Để mã hóa thiết bị trong mục thiết bị phân tích/quan trắc cần thực hiện như sau:

 

  • Cài đặt -> nhóm thiết bị. Lập danh sách các nhóm thiết bị. Lưu ý: nhóm thiết bị được định nghĩa ở đây là tên gọi thiết bị. VD: Bơm lấy mẫu SIBATA 500
  • Cài đặt -> Thiết bị quan trắc. Trong phần này cần phải đặt mã thiết bị, mỗi thiết bị là một mã nhằm mục đích quản lý xuất nhập kho thiết bị. VD: Đơn vị có 2 bơm lấy mẫu SIBATA 500 thì cần đặt mỗi bơm là 1 mã thiết bị

Bước 2: Quản lý thiết bị trong tab “thiết bị” trên thanh công cụ

Sidebar