Khi áp dụng phần mềm XaLab có thể xuất ra sổ theo dõi kết quả thay vì cần một nhân sự nhập thủ công không?

Để phục vụ cho đánh giá sau này và tra cứu thông tin khi khách hàng yêu cầu, một số đơn vị sẽ làm có một cuốn sổ có tên là “Sổ theo dõi phiếu kết quả“. Trên sổ đó sẽ có số phiếu, tên khách hàng, ngày nhận mẫu/lấy mẫu và ngày trả kết quả.

Với việc ứng dụng công nghệ 4.0, những thông tin trên “Sổ theo dõi phiếu kết quả” đều có thể làm tự động thay vì mất một nhân sự làm việc ghi chép này khi đơn vị dùng phần mềm XaLab. “Sổ theo dõi phiếu kết quả” tự động này đã được ứng dụng tự động cho Trạm Quan trắc Môi trường Lao động – VIMCERTS 025.

 

Sidebar