Làm sao các bạn phân tích biết được chỉ tiêu vào loại mẫu cần làm trên phần mềm?

Với mong muốn phần mềm phát triển sát với thực tế hơn nên XaLab cố gắng đưa ra các giải pháp phục vụ tối đa cho các bạn phân tích. Các bạn phân tích muốn biết mình được phân công phân tích chỉ tiêu nào trong một khoảng thời gian nhân định sẽ làm các bước sau:

Bước 1: Click tab kết quả chọn theo ngày quan trắc/ngày nhận mẫu

Bước 2: Click nút hiện thị kết quả

Bước 3: Click nút xuất excel

File excel sẽ hiện ra giao diện như sau:

Sidebar