Mẻ thử nghiệm

Các bạn phòng thí nghiệm sẽ phân tích theo mẻ thử nghiệm và quản lý các mẫu theo mẻ làm vì liên quan đến mẫu trắng, mẫu thử, mẫu lặp…Sau nhiều trao đổi giữa các chuyên gia và đóng góp ý kiến của các nhiều bạn phân tích thì mẻ thử nghiệm đã được phần mềm Xalab cải tiến và chính thức đưa vào sử dụng tại một số phòng thí nghiệm. Tính năng của mẻ thử nghiệm sẽ giúp như sau:

  1. Mỗi mẻ thử nghiệm được tạo ra sẽ có 1 mã số để sau này truy cứu chỉ tiêu thuộc yêu cầu này sẽ trong mẻ nào.
  2. Các bạn phân tích sẽ nhạp kết quả theo mẻ thuận tiện hơn rất nhiều. Có thể nhập trực tiếp hoặc nhập trên excel rồi input vào
  3. Upload file thử nghiệm gốc hoặc kết quả chạy máy phân tích nên mẻ thử nghiệm được tạo
  4. Tình trạng mẻ, người phân tích mẻ, và phương pháp áp dụng của mẻ
  5. Đặc biệt, tính năng tự động lấy dữ liệu từ file máy phân tích vào phần mềm. Tính năng này sẽ phải phụ thuộc vào loại máy phân tích của đơn vị nên đơn vị nào muốn làm thì vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ XaLab

Bài viết sau sẽ được nhóm chia sẻ rõ hơn về thao tác thực hành khi làm mẻ thử nghiệm. Mọi chi tiết đóng góp vui lòng liên hệ email: dịu.nth@xalab.vn

Sidebar