Nếu đơn vị tôi cài phần mềm XaLab ở server công ty thì có cách nào vẫn dùng trực tuyến được không?

Với sự phát triển của khoa học công nghệ thì câu hỏi bạn đặt ra chúng tôi xin trả lời là CÓ THỰC HIỆN ĐƯỢC. Để thực hiện thì cần phải làm như sau:

  1. Mua từ nhà cung cấp mạng 1 IP tĩnh
  2. Tiếp theo là bạn quản trị mạng sẽ đưa server vào IP tĩnh rồi cài lên một tên miền internet nào đó. Nếu các bạn dùng tên miền phụ của XaLab thì đội kỹ thuật của công ty sẽ hỗ trợ các bạn làm việc này, nếu các bạn muốn đưa vào chính tên miền của công ty thì đội quản trị mạng của công ty sẽ cài đặt.
  3. Khi sử dụng từ xa các bạn vào internet và đánh tên miền được cung cấp để vào phần mềm như thông thường.

Giải pháp này đã được chúng tôi hỗ trợ triển khai cho Trung tâm Môi trường Khoáng sản (VIMCERT 034).

Tuy nhiên giải pháp này sẽ có nhược điểm là để có thể truy cập 24/24 thì máy chủ cần phải bật 24/24.

Sidebar