Nhân viên lấy mẫu sẽ phải làm những thao tác gì trên phần mềm?

Nếu đơn vị bạn ứng dụng phần mềm XaLab vào quản lý từ khâu báo giá, làm hợp đồng thì đến khâu lập kế hoạch cho đội quan trắc (nhân viên lấy mẫu) hay là nhận viên nhận mẫu thì sẽ giảm tải được công việc rất nhiều.

Đối với đội quan trắc: Khi có khối lượng mẫu, chỉ tiêu hay vị trí quan trắc, ngày giờ lấy mẫu chi tiết do bên kinh doanh bóc tách trên phần mềm thì đội quan trắc sẽ phải làm công việc sau:

  • Bước 1: Phân công nhân sự, thiết bị và vật tư hóa chất phụ vụ cho đơn hàng trước khi đi quan trắc (ảnh 1).
  • Bước 2: In ấn các biểu mẫu phục vụ trong quá trình quan trắc từ phần mềm gồm: biên bản giám sát, biên bản lấy mãu hiện trường, quy hoạch điểm đo, tem mã hóa mẫu…. Lưu ý, các form này sẽ được XaLab lập trình theo từng đơn vị. (ảnh 2)
  • Bước 3: Sau khi quan trắc về, đội phân quan trắc sẽ nhập các thông tin hiện trường vào phần mềm như kết quả đo các chỉ tiêu hiện trường, tọa độ địa lý vị trí quan trắc, tình trạng/đặc điểm mẫu hay đặc điểm thời tiết…Việc nhập này là cần thiết và quan trọng vì sẽ tự động hiện vào báo cáo giám sát môi trường (Ảnh 3).

Sidebar