Phần mềm có nhận biết giúp các công đoạn theo dây truyền sản xuất để dễ đo đạc trong quan trắc cũng như làm báo cáo không?

Với các công ty quan trắc nhiều điểm cần phải phân chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách một công đoạn khác nhau, Vì vậy, cần phải ký hiệu phân chia rõ ràng trong khi lên kế hoạch để Quan trắc viên đo kiểm và lấy không thiếu mẫu. Phần mềm XaLab đã hỗ trợ việc phân chia này rõ ràng theo từng công đoạn, mã hóa, đánh dấu STT mỗi vị trí đo kiểm, nhận biết số lượng lần đo cho từng thông số tại vị trí cần đo nhằm giúp các bạn đi hiện trường thuận tiện nhất có thể. Cũng theo đó thì báo cáo sẽ được phân chia theo các công đoạn tương ứng để khách hàng dễ đọc và kiểm soát.

Dưới đây là mẫu Kế hoạch quan trắc của một đơn vị xuất ra từ phần mềm.

 

 

Sidebar