Phần mềm có thể khôi phục đơn hàng bị xóa không?

Có nhiều nguyên nhân khiến một đơn hàng đã bóc tách bị xóa, do đó để khôi phục lại đơn hàng các bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào trạng thái đơn hàng -> Chọn trạng thái bị xóa

Bước 2: Tích vào đơn hàng cần khôi phục

Bước 3: Click nút khôi phụ để khôi phục đơn hàng này lại.

Lưu ý: Đơn hàng khôi phục vẫn giữ nguyên mã đơn hàng trước đó và chỉ có tài khoản quản trị mới có quyền truy cập này

Sidebar