Phần mềm XaLab có cách nào chỉ cần click chọn QCVN 40 là ra các chỉ tiêu thuộc QCVN này không?

Trả lời: Xalab đã có tính năng này. Tuy nhiên, trước đây thì phải làm đặt nó là một loại mẫu mới nên gây bất tiện cho người dùng và chưa tối ưu hóa đặc biệt là với nhóm chỉ tiêu tiếng ồn dải tần trong không khí môi trường lao động thì XaLab chưa giải quyết được.

Chính vì thấy sự bất tiện này nên nhóm phát triển Xalab đã hoàn tiện tính năng template cho bóc tách. Thay vì tạo loại mẫu mới, các đơn vị phần mềm chỉ cần tạo các template mà đơn vị mình hay sử dụng. VD: Template có tên là “không khí xung quanh – QCVN 05 không có Bụi PM10, bụi PM2,5 và chì” thì khi đó người dùng chỉ cần click chọn template này là ra được các chỉ tiêu mong muốn thuộc vị trí lấy mẫu này thay thế cho việc bóc tách từng chỉ tiêu.

Hướng dẫn tạo template cho bóc tách xem tại đây

Sidebar