QUẢN LÝ GIAO MẪU NỘI BỘ TRÊN PHẦN MỀM XALAB

XaLab không ngừng nâng cao các tính năng nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công lặp lại đó là mong muốn của chúng tôi. Hiện nay, các tính năng phục vụ cho việc xuất kết quả, in báo cáo cơ bản hoàn thiện nên Xalab đang tập trung sâu hơn vào quản lý nội bộ trong phòng thí nghiệm. Một trong những tính năng vừa được cập nhật là “giao nhận mẫu nội bộ”. Để thực hiện tính năng này. Các bạn làm thao tác như sau:

Bước 1: Vào phân công/kết quả phân tích của đơn hàng chọn ngày nhận mẫu. Hoặc nhập ngày nhận mẫu ở tab kết quả

Bước 2: Vào tab “thống kê” chọn theo ngày nhận mẫu để xuất phiếu giao nhận mẫu nội bộ hay sổ giao nhận mẫu kèm biên bản thử nghiệm gốc một số thông số.

 

Sidebar