Hướng dẫn sử dụng quản lý thiết bị trên phần mềm XaLab – phần 1

Quản lý thiết bị gồm có: (1) cảnh báo thiết bị đến kỳ hiệu chuẩn do tổ chức có chức năng thực hiện hay hiệu chuẩn nội bộ do cán bộ của hàng đến thực hiện hoặc do cá nhân cán bộ thuộc phòng phân tích thực hiện, (2): quản lý tình trạng hoạt động của thiết bị, (3): Quản lý xuất nhập kho thiết bị. Công việc quản lý thiết bị đã có thể áp dụng trên phần mềm XaLab

I – Nhập danh mục thiết bị và cài đặt mã thiết bị ở mục cài đặt

Các bước như sau:

Bước 1: Vào mục “9. Danh sách thiết bị” để nhập danh sách thiết bị mà đơn vị đang có. 

Bước 2: Vào mục “20. Nhà cung cấp” và “21. Nhà sản xuất” để tạo danh sách các nhà cung cấp và nhãn hàng của thiết bị

Bước 3: Do một thiết bị có thể có số lượng nhiều hơn 1. Do đó, cần phải gắn mã thiết bị cho nó theo quy tắc của đơn vị. Yêu cầu mã này sẽ không được có dấu. Để thực hiện thao tác này vào mục “17.Mã thiết bị” click nút thêm để tạo mã thiết bị

Bước 4: In các file ra để tiện quản lý trong mục “17.mã thiết bị”. Với đơn vị quản lý theo tem mã hóa thì phần mã thiết bị này đã tạo các tem barcode

II. Quản lý tình trạng thiết bị ở tab “quản lý”

Vào tab “quản lý” click cụm từ “thiết bị” để ra giao diện quản lý thiết bị. Bây giờ thao tác quản lý thiết bị sẽ được làm ở mục này. Giao diện này gồm có các phần “tồn kho- tập hợp tình trạng của từng thiết bị như hết hạn hay đến hạn hiệu chuẩn; nhập các thông tin thay đổi của thiết bị như hiệu chuẩn nội bộ, thông tin hiệu chuẩn…; phần “xuất kho” và “nhập kho” phục vụ cho thiết bị quan trắc

2.1 Tồn kho: Nhằm mục đích thông báo kỳ hiệu chuẩn của thiết bị, khi thay đổi tình trạng của một thiết bị thì người dùng sẽ thao tác ở đây và lên kế hoạch kiểm định. Phần Thông báo là tự động theo cài đặt thời gian hiệu chuẩn tương ứng với từng mã thiết bị

Thao tác thay đổi thông tin từng mã thiết bị như sau: Click vào mã thiết bị muốn thay đổi, màn hình sẽ hiển thị ra một giao diện để bạn đọc có thể chỉnh sửa và lưu thông tin thay đổi. Những thay đổi này sẽ được lưu vào lý lịch thiết bị theo mã

Bài viết quản lý thiết bị này hiện nay hơi dài, chúng tôi sẽ viết tiếp hướng dẫn ở một bài tiếp theo. Quý vị chưa hiểu cách thực hiện vui lòng liên hệ với công ty TNHH Xa La – xalab.vn

Sidebar