Quy trình làm việc của XaLab có giống với thực trạng các phòng thí nghiệm hiện nay không?

Phần mềm Xalab được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu các công việc và quy trình làm viêc hàng ngày ở phòng thí nghiệm. Do đó, những người phát triển phần mềm này tự tin quy trình làm việc của XaLab giống với thực trạng hiện có của các phòng thí nghiệm. Quy trình làm việc của Xalab như sau:

Sidebar