Sửa tên vị trí quan trắc sau khi bóc tách đơn hàng?

Sau khi quan trắc về, vị trí quan trắc so với bóc tách ban đầu có sự thay đổi. Vậy làm thế nào để sửa tên vị trí quan trắc?

  • Bước 1: Vào tab “khách hàng”, chọn tên khách hàng cần chỉnh sửa vị trí quan trắc -> click vào “”địa điểm” -> vị trí quan trắc
  • Bước 2: click vào vị trí quan trắc cần chỉnh sửa để sửa tên
Sidebar