báo cáo quan trắc

XaLab hỗ trợ hoàn thành báo cáo quan trăc môi trường theo thông tư 43 và báo cáo nội bộ của Samsung hay bất kỳ doanh nghiệp nào không?

Hiện nay, với những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh việc tuân thủ lập báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43 thì bản thân doanh nghiệp yêu cầu tư vấn lập báo cáo quan trắc nội bộ với tần suất nhiều hơn quy định. Điều này sẽ… đọc thêm »

Phần mềm có nhận biết giúp các công đoạn theo dây truyền sản xuất để dễ đo đạc trong quan trắc cũng như làm báo cáo không?

Với các công ty quan trắc nhiều điểm cần phải phân chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách một công đoạn khác nhau, Vì vậy, cần phải ký hiệu phân chia rõ ràng trong khi lên kế hoạch để Quan trắc viên đo kiểm và lấy không thiếu mẫu. Phần mềm XaLab đã hỗ… đọc thêm »

Sidebar