chitieuphantich

Thêm/bớt chỉ tiêu phân tích như nào?

Sau khi bóc tách đơn hàng, khách hàng có yêu cầu thêm bớt chỉ tiêu thì thao thác thực hiện trên phần mềm như sau: Bước 1: Click vào chức năng của đơn hàng cần thực hiện, mục này sẽ xổ ra nhiều tính năng để lựa chọn. Bạn click vào “yêu cầu” Bước 2:… đọc thêm »

Sửa tên vị trí quan trắc sau khi bóc tách đơn hàng?

Sau khi quan trắc về, vị trí quan trắc so với bóc tách ban đầu có sự thay đổi. Vậy làm thế nào để sửa tên vị trí quan trắc? Bước 1: Vào tab “khách hàng”, chọn tên khách hàng cần chỉnh sửa vị trí quan trắc -> click vào “”địa điểm” -> vị trí… đọc thêm »

Sidebar