Công thức

Tôi có thể chỉ nhập các tham số rồi phần mềm XaLab tự động tính ra kết quả cuối cùng đưa vào phiếu kết quả không?

Hiện nay, phần mềm XaLab đã có tính năng áp công thức cho các chỉ tiêu. VD: bạn cần chuyển đổi đơn vị của SO2 từ ppm sang mg/m3 thì bạn chỉ cần cài đặt công thức chuyển đổi thì phần mềm sẽ tự động tính thay vì phải tính bên ngoài rồi nhập kết… đọc thêm »

Sidebar