hanoi

NGTK_Hà Nội_2016

UBND Thành phố nhận định, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế – xã hội Thủ đô đã đạt được kết quả toàn diện. Tuy kinh tế tăng trưởng không… đọc thêm »

Sidebar