phuongphap

Thay đổi phương pháp thử cho chỉ tiêu như thế nào?

Để thay thế phương pháp thử cho chỉ tiêu phân tích phù hợp với hiện trạng của phòng thí nghiệm cần thực hiện các thao tác như sau: Bước 1: Vào cài đặt -> Phương pháp phân tích. Bước 2: Click ô “+” để thêm phương pháp. Muốn xóa phương pháp cũ thì click vào… đọc thêm »

Sidebar