quan trắc môi trường

QUẢN LÝ GIAO MẪU NỘI BỘ TRÊN PHẦN MỀM XALAB

XaLab không ngừng nâng cao các tính năng nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công lặp lại đó là mong muốn của chúng tôi. Hiện nay, các tính năng phục vụ cho việc xuất kết quả, in báo cáo cơ bản hoàn thiện nên Xalab đang tập trung sâu hơn vào quản lý nội… đọc thêm »

XaLab có hỗ trợ làm 3 lần đo cho một vị trí quan trắc khí thải không?

Theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 thì đối với mẫu khí thải phải được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế. Cơ sở phải vận hành hoạt động ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu. Số lượng trong 01 lần quan trắc: tối thiểu là 03… đọc thêm »

Phần mềm có nhận biết giúp các công đoạn theo dây truyền sản xuất để dễ đo đạc trong quan trắc cũng như làm báo cáo không?

Với các công ty quan trắc nhiều điểm cần phải phân chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm phụ trách một công đoạn khác nhau, Vì vậy, cần phải ký hiệu phân chia rõ ràng trong khi lên kế hoạch để Quan trắc viên đo kiểm và lấy không thiếu mẫu. Phần mềm XaLab đã hỗ… đọc thêm »

Các bạn tư vấn môi trường cần lưu ý thay đổi căn cứ thực hiện trong báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ

Trong quá trình làm lại biểu mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho các đơn vị dùng phần mềm XaLab nhận thấy mục “căn cứ thực hiện” nhiều đơn vị gửi form mẫu cho mình thì không chỉnh sửa cập nhật thông tư mới. Điều này là một ‘LỖI SAI’ nhiều bạn… đọc thêm »

Các thông tin quan trắc của quý trước và quý sau của cùng một công ty giống nhau, tôi có cần phải bóc tách lại không?

Bạn “KHÔNG’ cần phải bóc tách lại mà chỉ cần dùng tao thác ‘COPY’ đơn hàng rồi chỉnh sửa ngày quan trắc, ngày trả kết quả. Lưu ý, nhớ tích vào ô “áp cho tất cả các yêu cầu”. Trong trường hợp, một số vị trí lấy mẫu có thay đổi về thông số quan… đọc thêm »

Sidebar