quanlyhoachat

Quản lý thiết bị và hóa chất

Một trong những câu hỏi chúng tôi nhận được là phần mềm XaLab có thể quản lý hóa chất và thiết bị không? Vâng, chính vì nhận biết được vấn đề quản lý hóa chất và thiết bị hay còn gọi là quản lý kho là một một vấn đề hiện đang gặp nhiều khó… đọc thêm »

Sidebar