xalab

Một đơn hàng có nhiều vị trị, mỗi vị trí có yêu cầu có áp một quy chuẩn khác nhau thì phần mềm XaLab có giải quyết được không?

XALAB CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TRƯỜNG HỢP NÀY Phần mềm XaLab ban đầu thiết kế là một yêu cầu phải chọn 1 quy chuẩn nhưng sau khi đưa vào thực tế thì nhiều đơn hàng có cùng 1 loại mẫu thì đều áp cùng 1 quy chuẩn nên đã cải tiến cho hợp với hiện… đọc thêm »

QUẢN LÝ GIAO MẪU NỘI BỘ TRÊN PHẦN MỀM XALAB

XaLab không ngừng nâng cao các tính năng nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công lặp lại đó là mong muốn của chúng tôi. Hiện nay, các tính năng phục vụ cho việc xuất kết quả, in báo cáo cơ bản hoàn thiện nên Xalab đang tập trung sâu hơn vào quản lý nội… đọc thêm »

Phần mềm có thể khôi phục đơn hàng bị xóa không?

Có nhiều nguyên nhân khiến một đơn hàng đã bóc tách bị xóa, do đó để khôi phục lại đơn hàng các bạn thao tác như sau: Bước 1: Vào trạng thái đơn hàng -> Chọn trạng thái bị xóa Bước 2: Tích vào đơn hàng cần khôi phục Bước 3: Click nút khôi phụ… đọc thêm »

Anh/chị cho hỏi phần mềm có cảnh báo kết quả ngoài giới hạn của phương pháp thử và trên phiếu trên quả tự động chuyển thành nhỏ hơn giới hạn của phương pháp thử?

Một phòng thí nghiệm có rất nhiều phương pháp thử được công nhận, ngoài ra, mỗi loại công nhận phương pháp thử có một giới hạn khác nhau. Do đó, phần mềm đã có tính năng cảnh báo kết quả ngoài khoảng của phương pháp thử và tự động chuyển kết quả này ra phiếu… đọc thêm »

Tôi có thể chỉ nhập các tham số rồi phần mềm XaLab tự động tính ra kết quả cuối cùng đưa vào phiếu kết quả không?

Hiện nay, phần mềm XaLab đã có tính năng áp công thức cho các chỉ tiêu. VD: bạn cần chuyển đổi đơn vị của SO2 từ ppm sang mg/m3 thì bạn chỉ cần cài đặt công thức chuyển đổi thì phần mềm sẽ tự động tính thay vì phải tính bên ngoài rồi nhập kết… đọc thêm »

Phần mềm XaLab có nhận biết được chỉ tiêu hay phương pháp do nhà thầu phụ thực hiện không?

Phần mềm XaLab sẽ giúp bạn nhận biết được chỉ tiêu/phương pháp do các nhà thầu phụ thực hiện. Như hình bên dưới cho thấy chỉ tiêu Amoniac (NH3) được thực hiện bởi nhà thầu VIMCERT 072, chỉ tiêu acetates không thực hiện bởi thầu phụ. Trong trường hợp chỉ tiêu amoniac không được gửi… đọc thêm »

Sidebar