Thay đổi phương pháp thử cho chỉ tiêu như thế nào?

Để thay thế phương pháp thử cho chỉ tiêu phân tích phù hợp với hiện trạng của phòng thí nghiệm cần thực hiện các thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào cài đặt -> Phương pháp phân tích.
  • Bước 2: Click ô “+” để thêm phương pháp. Muốn xóa phương pháp cũ thì click vào ô “xóa” góc bên phải của phương pháp
  • Bước 3: Vào cài đặt -> Chỉ tiêu phân tích -> Tìm chọn chỉ tiêu cần thay thế phương pháp thử
  • Bước 4: Click vào tab “phương pháp phân tích” của chỉ tiêu này để thay thế phương pháp thử mong muốn

Lưu ý: – Nếu phương pháp đã có trong dữ liệu của đơn vị thì không cần thực hiện bước 1 và bước 2.

           – Nếu phương pháp thử chỉ có giá trị tối thiểu thì dòng giới hạn phát hiện (max) điền mặc định là 99999

Chi tiết xem trong trong mục 2.4 file tài liệu dưới đây: Xem tài liệu tại đây

 

Sidebar