Thay đổi phương pháp thử của chỉ tiêu khi đã tạo yêu cầu?

Trong quá trình thực hiện phân tích thì phương pháp có thể thay đổi khác với phương pháp mặc định vì nhiều nguyên nhân như: lượng mẫu lớn nên phải sử dụng nhiều phương pháp một lúc, cán bộ phân tích thích sử dụng các phương pháp khác nhau. Do đó, câu hỏi đặt ra là phần mềm XaLab có thể hỗ trợ được tính năng này không?

Trả lời: XaLab đã hỗ trợ tính năng này rồi. Để làm thao tác này thì bạn phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào yêu cầu, chọn chỉ tiêu cần thay đổi phương pháp

Bước 2: Chọn lại phương pháp theo mong muốn

Bước 3: Ấn lưu

 

 

Sidebar